Visitation​

Rønnegården visiterer børn og unge fra alle 98 kommuner i Danmark.

​Anbringende Kommune henvender sig til Opholdsstedet, ofte efter at have samlet sig et klart overblik over den unges problematikker og ressourcer/kompetencer.

Jf. gældende lovgivning har anbringende myndighed lavet en børnefaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelse) som skal afdække ressourcer og problemer hos den unge, familien og netværket. 

Undersøgelsen danner baggrund for en handleplan.

Dette for at skabe klarhed samt kontinuitet i anbringelsesforløbet. 

1. Den anbringende myndighed retter henvendelse til opholdsstedet.

Den unges problematikker og ressourcer/kompetencer belyses og opholdsstedet tager stilling til, om opholdsstedet kan yde den hjælp og støtte, som indebærer en konstruktiv udvikling for den unge.

2. Herefter aftales et møde hvor relevante personer deltager i forhold til aftale med anbringende sagsbehandler / familierådgiver. Hvis en anbringelse herefter kommer på tale, vil den unge og eventuelle forældre efterfølgende få alle relevante oplysninger om, hvad det indebærer at bo på opholdsstedet. Eksempelvis hvorledes dagligdagen er skruet sammen, hvilke andre unge der bor på opholdsstedet, hvor ofte man kommer hjem på besøg etc.

3. Hvis en akut anbringelse skulle komme på tale, kan opholdsstedet stille sig til rådighed, at være anbringende kommune behjælpelig med pædagogisk observation, som anbringende myndighed herefter også, kan bruge til beskrivelse af formålet med anbringelsen, og herefter udfærdige en handleplan.

​Indkøringsfasen:

Hvis der opnås enighed om anbringelse af den unge vil opholdsstedet afhente den unge enten hjemme eller hvor den unge er bosiddende, oftest der hvor den unge føler sig mest tryg, eller den unge bringes til opholdsstedet af sine forældre.
Herefter indgår den unge i dagligdagen på opholdsstedet.

Det er en betingelse at den unge er visiteret og optaget på et relevant skoletilbud inden selve indflytningen bliver iværksat

Der kan i særlige tilfælde blive tale om en arrangeret tur for barnet / den unge, typisk mellem 3 -7 dage, afhængig af de problematikker den unge befinder sig i. Dette for at skabe særligt tryghedsskabende omstændigheder, inden egentlig indflytning på opholdsstedet. ​

Kontakt os

​Vi er godkendte og kan findes på tilbudsportalen.

Opholdsstedet Rønnegården

Tornved Byvej 9,
​4450 Jyderup

Tlf: Søren Petersen: 22 70 00 51

E-mail: forg@rgaps.dk

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.

Er du i bil?

Så er der gratis parkering!

Tog og bus

Det er let at komme til og fra Rønnegården idet flere busser stopper mindre end 100 meter fra Opholdsstedet. Her er der forbindelse til diverse tog og bus forbindelser, til Kalundborg, Holbæk, København, Slagelse og Nykøbing Sj.

Udfyld formularen, så ringer vi dig op og tager en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Følg med på Facebook