Pædagogik​

Rønnegården er et socialpædagogisk tilbud til børn og unge mellem 10 og 18 år, som ikke kan bo hjemme og som skal anbringes udenfor hjemmet.

Dagligdag på Rønnegården er præget af rutine samt en fast rytme, således at de unge får en oplevelse af en sammenhængende hverdag, som kan minde mest muligt som dagligdagen i et alment hjem.

Vores arbejde tager udgangspunkt i relations og samspilspædagogik, hvor den unge i samspil med personalet på stedet, og hvor forældrene, kommunen og Rønnegården finder et fælles og målbart fokus at arbejde hen i mod. Vi arbejder inkluderende, med at inddrage den unge i dagligdagens opgaver og inkluderende i forhold til at den unges omgangskreds, eksempelvis sociale relationer på Rønnegården, i skolen samt at fritiden stabiliseres med relevante fritidstilbud således at dette stabiliseres og udvikles.

Vi vægter samarbejdsrelationer med de anbringende kommuner, forældre, familie og uddannelsesinstitutioner højt.

​Vores fokus er bl.a. på, at skabe tætte tillidsfulde relationer med forældrene til anbragte unge, i det omfang dette er muligt.

​Som Opholdssted er det vigtigt at skabe trygge rammer for barnet og den unge, så de lærer at agere positivt i henhold til samfundets normer og kultur. De fleste unge kan inden de kommer til Rønnegården have forskellige problematikker, det være sig i forhold til skole, fritid, forældre og familie, m.m.

På Rønnegården handler det om at skabe en tryg base igen, primært på selve opholdsstedet, men også i forhold til hjemmet. Vi arbejder med det bagland den unge kommer fra og arbejder målrettet for at opretholde eller genopbygge de familiære bånd, så der kan dannes en relation dem i mellem og et samspil, som sikrer trivsel og tryghed hos den enkelte unge.

Vi tager altid udgangspunkt i hver enkelte unge og finder i fællesskab ud af, hvad der skal til for at de når egne mål, som derefter nedfældes i den unges handleplan som udfærdiges af kommunen i samarbejde med den unge og Rønnegården.

​Ud fra en ideologi om at læring og udvikling opfyldes bedst muligt, når de basale behov er dækket, eks. mad, søvn, sted at være, fritidstilbud mm, er en ung mere modtagelige i processen om videreudvikling hvis disse ting er opfyldt og kan bedre tage i mod.

Vores mål er at sikre de unge; tryghed, omsorg, stabilitet, rummelighed, anerkendelse, accept, forståelse og medindflydelse på eget liv samt få erfaring og deraf forstå konsekvenserne af deres valg.

Vi arbejder med det hele menneske, og ser på samspillet mellem handlinger og mentalitet, behov og deres forståelsesramme. Ved at arbejde i samarbejde med den unge og inddrage dem, udvikles tillid og relationer, som på sigt danner grundlaget for at der udvikles selvstændighed hos den unge.

​Det er en struktureret dagligdag, hvor personalet fremtræder som stabile og rummelige voksne (rollemodeller). Det er gennem modspil og daglige udfordringer at de unge styrkes i deres kvaliteter og får mulighed for at videreudvikle på disse, samt ved at have et sikkert bagland, at de udvikler mere selvtillid og at de tilegner sig flere færdigheder.

Vi oplever at der i interaktionen, altså i det sociale samspil mellem den unge og de trygge omsorgspersoner i deres liv, udvikles selvsikkerhed, færdigheder og kompetencer der er med til, at forme dem som et selvstændigt individ med personlig identitet – som formår at tilpasse sig samfundets normer. ​​​

Kontakt os

​Vi er godkendte og kan findes på tilbudsportalen.

Opholdsstedet Rønnegården

Tornved Byvej 9,
​4450 Jyderup

Tlf: Søren Petersen: 22 70 00 51

E-mail: forg@rgaps.dk

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.

Er du i bil?

Så er der gratis parkering!

Tog og bus

Det er let at komme til og fra Rønnegården idet flere busser stopper mindre end 100 meter fra Opholdsstedet. Her er der forbindelse til diverse tog og bus forbindelser, til Kalundborg, Holbæk, København, Slagelse og Nykøbing Sj.

Udfyld formularen, så ringer vi dig op og tager en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Følg med på Facebook